Nama:H. MOHAMAD DARDIRI, S.H, M.H
NIP:196409141986031006
Jabatan:Panitera
Golongan:IV/b
Riwayat Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Nama:Drs. FAUZAN
NIP:19670816.199503.1.003
Jabatan:Panitera Muda Hukum
Golongan:IV/a
Riwayat Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Nama:Anas Mubarok, S.H.
NIP:197911211998031002
Jabatan:Panitera Muda Gugatan
Golongan:III/c
Riwayat Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Nama:Hj. SRI WAHDANI, SH
NIP:196910051992032005
Jabatan:Panitera Muda Permohonan
Golongan:III/d
Riwayat Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Nama:SITI MUSRI'ATUN M
NIP:195912261981032002
Jabatan:Panitera Pengganti
Golongan:III/b
Riwayat Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Nama:Hidayati, Sm.Hk.
NIP:196206191992032001
Jabatan:Panitera Pengganti
Golongan:III/d
Riwayat Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Nama:A Y A N I, S.Ag.
NIP:197207022002122001
Jabatan:Panitera Pengganti
Golongan:III/d
Riwayat Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Nama:Aniqotur Rifa'ah, S.H.
NIP:198806022011012013
Jabatan:Panitera Pengganti
Golongan:III/c
Riwayat Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Nama:IMAM SUAEDI
NIP:196209091988031006
Jabatan:Jurusita Pengganti
Golongan:III/b
Riwayat Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Nama:SUNARTO
NIP:196307232014081001
Jabatan:Jurusita Pengganti
Golongan:II/b
Riwayat Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan
Nama:ANGKAT
NIP:196604092014081001
Jabatan:Jurusita Pengganti
Golongan:II/b
Riwayat Pendidikan
Riwayat Pekerjaan
Penghargaan