Prosedur Pendaftaran

PROSEDUR PENDAFTARAN PERKARA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1.A

1

PENGGUGAT / PEMOHON ATAU KUASANYA

Membawa surat gugatan/permohonan atau catatan gugatan secara lisan

2

MEJA 1

ditaksir Panjar biaya perkara sesuai SK Ketua PA dan dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)

3

Dikembalikan kepada Pemohon / Kuasanya + SKUM

4

Pemohon/Kuasanya membayar ke Bank yang ditunjuk dengan membawa SKUM

5

Bukti pembayaran + SKUM, Surat Gugatan / Permohonan dibawa ke Pengadilan Agama Bnajarnegara

6

Ke Pemegang Kas untuk dibukukan dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara G/P + diberi cap lunas + SKUM di beri nomor sesuai no urut Buku Jurnal tersebut

7

Berkas diserahkan kepada Pemohon / Kuasanya untuk dibawa ke MEJA 2

8

MEJA 2 mencatat perkara tersebut dalam buku Register Induk G/P sesuai nomor perkara dalam SKUM

9

- Kepada P/Kuasanya Diserahkan 1 Rangkap Surat Gugatan / Permohonan yang telah terdaftar + SKUM rangkap Pertama.

- Proses Pendaftaran SELESAI

- P/ Kuasanya Pulang menunggu panggilan sidang.